Competentie autonomie

Gedragscompetentie

Downloaden van artikelen via links

Gebruik de links in de download secties van deze website om specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld pdf-file of office document naar je device te downloaden.

Wat is de definitie van de competentie autonomie?

Een definitie voor de competentie autonomie is zich onafhankelijk gedragen; zelfstandig beslissingen durven nemen en handelingen verrichten.

Prestatie-indicatoren voor de competentie :

  • Gaat een meningsverschil niet uit de weg;
  • Behoudt overzicht tijdens conflictsituaties;
  • Durft beslissingen te nemen, ook als er een risico aan verbonden is;
  • Kan anderen overtuigen;
  • Heeft een professionele uitstraling en gedraagt zich als een deskundige.

Continue reading “Competentie autonomie”