Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid

Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid:
Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen.

Praktijkvoorbeelden besluitvaardigheid:

• Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten
• Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied
• Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen
• Geeft een eigen mening
• Confronteert, geeft aan dat iets niet juist is
• Erkent eigen fout
• Beslist relatief snel, maar gegrond
• Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen niet uit
• Beslist op een cruciaal moment, terwijl nog enige informatie ontbreekt
• Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist
• Neemt de tijd voor het verkrijgen van cruciale informatie wanneer een situatie dat vereist.
• Neemt het correcte aantal beslissingen dat het probleem en de organisatorische situatie vergt

Continue reading “Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid”

Defintie Besluitvaardigheid

Wat is de definitie van de competentie besluitvaardigheid?

Een definitie voor de competentie besluitvaardigheid is: Het durven neme van beslissingen of het ondernemen van acties, ook wanneer niet alle kennis aanwezig is m.b.t. de gevolgen en/of alternatieven.

Prestatie-indicatoren voor de competentie besluitvaardigheid:

  • Weet goed oorzaak en gevolg in te schatten;
  • Overziet het geheel en neemt op basis van kennis en ervaring beslissingen;
  • Neemt verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen;
  • Denkt in mogelijkheden en kansen.

Continue reading “Defintie Besluitvaardigheid”