Competentie discipline

Wat is de definitie van de competentie discipline?

Een definitie voor de competentie discipline is zich gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures en voorschriften, ook bij tegenslag of teleurstelling.

Prestatie-indicatoren voor de competentie discipline:

  • Geeft duidelijk grenzen aan tussen professionele en persoonlijke mogelijkheden;
  • Werkt volgens een vaste aanpak om resultaten te bereiken;
  • Stopt tijd en energie in de voorbereiding van een proces, project of manier van werken;
  • Houdt zich aan de regels, voorschriften, procedures of gedragscodes.

Continue reading “Competentie discipline”