Definitie van de competentie doelgerichtheid

doelgerichtheid

Wat is de definitie van de competentie doelgerichtheid?

Een definitie voor de competentie doelgerichtheid is zich ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het gestelde doel.

Prestatie-indicatoren voor de competentie doelgerichtheid:

  • Stelt voor zichzelf (SMART) doelstellingen;
  • In staat om een juiste tijdsplanning te maken;
  • Heeft overzicht op voortgang en status van project of activiteiten;
  • Werkt georganiseerd en volgens een duidelijk stappenplan;
  • Is voorbereidt om te improviseren;
  • Zorgt voor alternatieven.

Continue reading “Definitie van de competentie doelgerichtheid”