Definitie van Expertise

Wat is de definitie of betekenis van het woord expertise?

Met expertise wordt vaak de uitgebreide kennis en ervaring bedoeld die iemand bezit en die hem of haar in staat stelt om problemen te analyseren en te vereenvoudigen. Ook een organisatie kan over expertise beschikken.

Een andere benaming voor het woord expertise is vakbekwaamheid of deskundigheid.

Kernkwaliteiten die gerelateerd zijn aan het begrip expertise zijn:

  • Intelligent;
  • Nieuwsgierig;
  • Pragmatisch;
  • Toegewijd;
  • Ziet samenhang.

Continue reading “Definitie van Expertise”