Competentie gevoelig

Downloaden van artikelen via links

Gebruik de links in de download secties van deze website om specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld pdf-file of office document naar je device te downloaden.

Wat is de definitie van de competentie gevoelig?

Een definitie voor de competentie gevoelig is laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen en hiermee ook zichtbaar rekening houden.

Prestatie-indicatoren voor de competentie gevoelig:

  • Houdt rekening met andermans normen en waarden;
  • Straalt respect uit naar betrokkenen;
  • Reflecteert de situatie van anderen;
  • Houdt rekening met eisen en wensen van de stakeholders.

Continue reading “Competentie gevoelig”