Competentie integriteit

Downloaden van artikelen via links

Gebruik de links in de download secties van deze website om specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld pdf-file of office document naar je device te downloaden.

Wat is de definitie van de competentie integriteit ?

Een definitie voor de competentie integriteit is rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig met de algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen.

Prestatie-indicatoren voor de competentie integriteit:

  • Gaat persoonlijk om met persoonlijke informatie;
  • Is correct en objectief m.b.t. resultaten en beoordelingen;
  • Werkt volgens de regels;
  • Respecteert mening en normen en waarden van anderen;
  • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen woorden en daden;

Continue reading “Competentie integriteit”