Competentie methodisch onderzoek

Downloaden van artikelen via links

Gebruik de links in de download secties van deze website om specifieke onderwerpen als bijvoorbeeld pdf-file of office document naar je device te downloaden.

Wat is de definitie van de competentie methodisch onderzoek?

Een definitie voor de competentie methodisch onderzoek is in staat zijn het grondig onderzoeken en beoordelen van een specifieke situatie.

Prestatie-indicatoren voor de competentie methodisch onderzoek:

  • Systematisch, volledig en op professionele manier manier uitvoeren van onderzoeken;
  • Techniek is gericht op het verkrijgen van de volledige en juiste informatie;
  • Omgevingsfactoren worden op juiste manier meegenomen in het onderzoek.

Continue reading “Competentie methodisch onderzoek”