Gedragscompetenties – Onderhandelen

Gedragscompetenties – Onderhandelen:
Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het opsporen en benoemen van gemeenschappelijke doelen. op een manier die over en weer tot overeenstemming leidt.

Praktijkvoorbeelden onderhandelen:

• Verkent vooraf realistische en haalbare resultaten
• Respect tonen
• Luisteren en begrijpen
• Omgaan met emoties
• Concentreren op behoefte ipv standpunten
• Afspraken nakomen
• Onderzoekt vooraf eigen de grenzen, de mogelijkheden en de bereidheid van de organisatie tot het doen van concessies
• Vraagt naar de doelstellingen van de overlegpartners
• Tast naar de argumenten van de wederpartij alvorens eigen standpunten te onderbouwen
• Geeft eigen doelstellingen en belangen duidelijk aan en blijft daaraan vasthouden
• Herhaalt eigen doelstellingen regelmatig tijdens de onderhandelingen
• Benadrukt tijdens onderhandelingen eigen punten die aansluiten bij belangen en doelstellingen van de wederpartij
• Geeft argumenten waarom voorstellen van de wederpartij niet acceptabel zijn. Laat zien wat de negatieve effecten zijn van deze voorstellen
• Houdt het kruit droog, brengt zijn argumenten stap voor stap, op het juiste moment
• Zoekt steeds opnieuw naar gemeenschappelijke belangen en naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn. Past zijn argumentatie daarop aan
• Vermijdt aanvallen, wijst op de nadelen van het instandhouden van het geschil en op de voordelen van een gezamenlijke overeenkomst
• Gaat zorgvuldig na of partijen het eindresultaat goed begrijpen en daadwerkelijk accepteren

Continue reading “Gedragscompetenties – Onderhandelen”