Definitie zelfstandigheid – Uitleg en voorbeelden

 Wat is de definitie van de competentie zelfstandigheid?

Een definitie voor de competentie zelfstandigheid is in staat zijn om problemen of belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen, en er snel op reageren.

Prestatie-indicatoren voor de competentie zelfstandigheid:

  • Zoekt zelf naar oplossingen;
  • Controleert eigen werk uitvoering;
  • Maakt weinig tot geen fouten;
  • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen.

Continue reading “Definitie zelfstandigheid – Uitleg en voorbeelden”