Definitie van de competentie luisteren

Wat is de definitie van de competentie luisteren?

Een definitie voor de competentie luisteren is het tonen van interesse en het vermogen om belangrijke informatie te filteren uit mondelinge gesprekken.

Prestatie-indicatoren voor de competentie luisteren :

 • Laat anderen altijd uitpraten;
 • Toont respect voor anderen;
 • Is in staat om non-verbale communicatie signalen juist te interpreteren;
 • Stelt vragen totdat kern van het verhaal of gesprek duidelijk is;
 • Kan zich eenvoudig aanpassen aan het niveau van de gesprekspartner, achtergrond of situatie.

Continue reading “Definitie van de competentie luisteren”

Definitie van initiatief – Uitleg en toepassing

Wat is de definitie van de competentie initiatief?

Een definitie voor de competentie initiatief is problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er zo snel mogelijk naar handelen.

Prestatie-indicatoren voor de competentie :

 • Heeft een pro-actieve houding; wacht niet af maar komt in actie;
 • Denk altijd een paar stappen vooruit;
 • Bedenkt alternatieven om doelstellingen te realiseren;
 • Reageert snel en direct op ontwikkelingen en/of wijzigingen;
 • Heeft een duidelijke mening en laat deze ook horen;
 • Neemt het voortouw in projecten of meetings.

Continue reading “Definitie van initiatief – Uitleg en toepassing”

Definitie zorgvuldigheid – Uitleg en toepassen

Ben je opzoek naar meer informatie over de competentie zorgvuldigheid? Bekijk op deze pagina de definitie en bijbehorende kernkwaliteiten en eigenschappen. Bekijk ook onze andere uitgewerkte competenties op deze website.

Wat is de definitie van de competentie zorgvuldigheid?

Een definitie voor de competentie zorgvuldigheid is gerichtheid op detailinformatie, en hiermee accuraat en ook effectief omgaan.

Prestatie-indicatoren voor de competentie zorgvuldigheid:

 • Werkt zorgvuldig en netjes;
 • Volgt procedures en standaarden bij het uitvoeren van taken;
 • Controleert eigen werk uitvoering;
 • Maakt weinig tot geen fouten;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen;
 • Zorgt ook bij uitvoeren van routinewerk voor kwaliteit.

Continue reading “Definitie zorgvuldigheid – Uitleg en toepassen”

Definitie zelfstandigheid – Uitleg en voorbeelden

 Wat is de definitie van de competentie zelfstandigheid?

Een definitie voor de competentie zelfstandigheid is in staat zijn om problemen of belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen, en er snel op reageren.

Prestatie-indicatoren voor de competentie zelfstandigheid:

 • Zoekt zelf naar oplossingen;
 • Controleert eigen werk uitvoering;
 • Maakt weinig tot geen fouten;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen.

Continue reading “Definitie zelfstandigheid – Uitleg en voorbeelden”