Gedragscompetenties – Overtuigingskracht

Gedragscompetenties – Overtuigingskracht:

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen en instemming te krijgen met plannen, ideeën of producten.

Praktijkvoorbeelden overtuigingskracht:

• Noemt duidelijke voordelen van eigen standpunt en nadelen van andere standpunten
• Respect tonen
• Komt altijd afspraken na
• Concentreren op behoefte ipv standpunten
• Neemt voortouw om besluiten te nemen
• Probleem / situatie omschrijven
• Focust op gezamenlijk belang
• Geeft aan waarvan alle partijen gezamenlijk voordeel zouden kunnen hebben
• Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt
• Kan het eigen overtuigend gedrag en de reacties daarop van anderen overzien
• Reageert op reactie van de ander
• Krijgt het gehoor tot een positieve reactie op een moeilijk voorstel
• Komt met de goede argumenten op het goede moment
• Kan goed luisteren
• Op juiste manier interpreteren van non-verbale communicatie

StudieboekenStudieboeken

 

StudieboekenStudieboeken