Gedragscompetenties – Voortgangscontrole

Gedragscompetenties – Voortgangscontrole

Gedragscompetenties – Voortgangscontrole:

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Praktijkvoorbeelden voortgangscontrole:

• Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk
• Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project
• Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft
• Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken
• Maakt afspraken over meetmomenten en voert de geplande metingen uit

Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden

 

Succesvol ondernemen met SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden