Gedragscompetenties – Organisatiesensitiviteit

Onafhankelijkheid

Gedragscompetenties – Organisatiesensitiviteit:

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.

Praktijkvoorbeelden organisatiesensitiviteit:

• Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst.
• Begrijpt waarom een actie of een mededeling door anderen niet begrepen wordt en past zich aan
• Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
• Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
• Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
• Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
• Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega’s of voor andere delen van de organisatie
• Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen van de organisatie te hebben ingeschat
• Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied
• Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
• Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen
• Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst
• Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen

Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden

Download gratis praktijkboek met 45 uitgewerkte gedragscompetenties

Het praktijkboek met 45 uitgewerkte gedragscompetenties geeft je inzicht hoe jij gedragscompetenties kunt identificeren, ontwikkelen en toepassen.

Doelgroep praktijkboek:

  • Coaches
  • Sollicitanten
  • HR managers / medewerkers
  • Social media gebruikers
  • Iedereen die bezig is met zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Start je gratis download hier:

Plaats in winkelwagen.
Succesvol ondernemen met SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden