Gedragscompetenties – Luisteren

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Luisteren:

Tonen belangrijke informatie op te nemen in gesprekken. Relevante vragen stellen. Ingaan op reacties, ook op non-verbaal gedrag.

Praktijkvoorbeelden luisteren:

• Laat de ander uitspreken
• Belangstelling tonen
• Actief luisteren
• 100% aandacht
• Doorvragen
• Onthouden van details
• Non-verbale signalen interpreteren
• Omgaan met negatieve emoties
• Contact houden
• Pauzeert als een ander wil interrumperen
• Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen
• Stelt relevante vragen
• Samenvatten en conclusies trekken
• Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen
• Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is
• Stelt vragen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd
• Komt terug op wat eerder door gespreksparter is gezegd

Ontdek het geheim van succes met behulp van SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden

 

Succesvol ondernemen met SMART KPI's

Ontdek de kracht van SMART gedefinieerde Kritieke Performance Indicatoren (KPI's ) | Download 216 uitgewerkte praktijkvoorbeelden