Gedragscompetenties – Sensitiviteit

Onafhankelijkheid

Gedragscompetenties – Sensitiviteit:

Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen.

Praktijkvoorbeelden sensitiviteit:

• Spreekt vertrouwen in de ander uit
• Toont waardering, geeft complimenten
• Laat de ander in zijn waarde, probeert niet terug te pakken, etc.
• Geeft anderen de ruimte in het gesprek, nodigt uit tot inbreng
• Reageert op bijzondere omstandigheden waarin een ander verkeert , gaat daar goed mee om
• Verwoordt gevoelens en behoeften die de ander voelt
• Toetst of hij de gevoelens van de ander goed heeft waargenomen
• Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag
• Laat zien dat hij begrip heeft voor en rekening houdt met doelstellingen, wensen of belangen van de ander
• Laat merken dat men elkaar niet begrijpt, wanneer er langs elkaar heen wordt gepraat
• Toont respect voor gevoelens en principes van een ander, ook wanneer er sprake is van weerstand
• Past zijn gedrag aan dat van de ander aan
• Creëert betrokkenheid door de ander te betrekken bij het overwinnen van moeilijkheden
• Houdt er in zijn voorbeeldgedrag en bij het geven van aaanwijzingen zorgvuldig rekening mee dat uitingen van een deskundige of een hulpverlener zeer grote invloed hebben op de ander
• Houdt zich bij de essentie van de zaak, vraagt niet naar zaken of persoonlijke omstandigheden die niet van rechtstreeks belang zijn voor de behandeling
• Toont begrip voor afwijkende standpunten, omgangsvormen, gewoonten
• Laat blijken rekening te houden met een ethisch of moreel probleem van de ander
• Heeft respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van patiënten en hulpvragers
• Houdt rekening met de doelstellingen van anderen
• Houdt zorgvuldig rekening met de grote invloed van meningen en daden van de hulpverleners op hulpvragers

StudieboekenStudieboeken

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

StudieboekenStudieboeken