Vaardigheden alfabet.

Vaardigheden met de letter A. Aanleg Aanpassingsvermogen Aanspreken op gedrag Academisch niveau Accuratesse Ambitie Anticiperen Assertiviteit Aansturen Adviesvaardigheden Afstand bewaren Analytisch vermogen Atletisch vermogen Vaardigheden met de letter B. Beheersing operaties Beargumenteren Bestuurssensitiviteit Betrokkenheid Beoordelingsvermogen Besluitvaardigheid Vaardigheden met de letter C. Communicatieve vaardigheden Coachen Collegialiteit Confronteren Concentratievermogen Creatief vermogen Conflicthantering Commercieel inzicht Commitment Consciëntieuze houding …

🌞 Gedragscompetenties – Intuïtie

Definitie van Gedragscompetenties – Intuïtie: Intuïtie = In complexe situaties zeer snel adequaat reageren op voornamelijk onbewust aanwezige informatie. Goede intuïtie berust in feite op ervaring en training. Bekijk de praktijkvoorbeelden. ▶️ Praktijkvoorbeelden intuïtie: Stelt bij een binnenkomende traumapatiënt direct een mogelijk levensreddende diagnose. Heeft bij binnenkomende meldingen op de alarmpost direct door of het …

Gedragscompetenties – Ondernemen

Wat is een definitie voor de gedragscompetentie “ondernemen”? Ondernemen = Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe produkten of diensten. Zich richten op het sluiten van transacties en het inslaan van nieuwe wegen. Praktijkvoorbeelden ondernemen: Komt aan met ideeën voor nieuwe toepassingsgebieden, produkten en diensten Ziet kansen en mogelijkheden en benut …

Gedragscompetenties – Stressbestendigheid

Wat is de definitie van stressbestendigheid onder tijdsdruk? Stressbestendigheid: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Praktijkvoorbeelden stressbestendigheid: Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek Oorzaken van stress benoemen Georganiseerd werken Juiste werk en privé verhouding Eigen emoties in de hand houden Omgaan met onverwachte situaties Omgaan met verandering Blijft …

Gedragscompetenties – Tolerantie

Wat is de definitie van Gedragscompetenties – Tolerantie? Tolerantie: Anderen toegestaan zich te gedragen, te uiten en te leven zoals zij dat willen, zonder enige inmenging. Praktijkvoorbeelden tolerantie: Laat bij het samenwerken zien dat hij geen enkele moeite heeft met het omgaan met homofiele collega’s. Laat bij een presentatie zien dat zij zich ergert aan evident …

🌞 Gedragscompetenties – Luisteren

Wat is de definitie van gedragscompetentie “leren luisteren”? Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen, ingaan op reacties. Praktijkvoorbeelden leren luisteren: Hoe laat u anderen merken dat u naar hen luistert? Kunt u een voorbeeld geven? Belangstelling tonen Actief luisteren Passend reageren Eigen emoties in de hand houden Doorvragen Details onthouden …

🌞 Gedragscompetenties – Onafhankelijkheid

Wat is de definitie voor de gedragscompetentie “onafhankelijkheid”? Onafhankelijkheid: Acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen vakkennis en overtuigingen en niet op een verlangen om anderen een plezier te doen of te gehoorzamen. Praktijkvoorbeelden onafhankelijkheid: Weet zichzelf terzake deskundig Handhaaft originele of riskante ideeën waarvan anderen nog overtuigd moeten worden Maakt bij meningsverschil eigen koers …