🌞 Gedragscompetenties – Ambitie – 🌞

Wat is de definitie van de Gedragscompetenties – Ambitie? Ambitie: Er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken. Praktijkvoorbeelden ambitie: Streven naar verbetering Positief ten opzichte van verandering Voorruit denken Omgaan met onzekerheid Flexibiliteit …

👍 – Competenties uitgedrukt in Emojis – 😀

➡️ Wat zijn emojis? Emoji zijn de emoticons die we massaal gebruiken in elektronische berichten. De emojis zijn ontstaan in Japan en worden nu in veel landen op de wereld gebruikt. ➡️ Wat betekent het woord emoji? Het woord emoji betekent letterlijk “afbeelding” (e) + “karakter” (moji). ➡️ Voorbeelden van competenties uitgedrukt in emojis:   Communicatie: 📢 …

Gedragscompetenties – Integriteit

Wat is de definitie van Gedragscompetenties – Integriteit? Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten. Praktijkvoorbeelden integriteit: • Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar • Handelt consequent volgens de beroepscode. Wijst andere gedragingen af …

Gedragscompetenties – Stressbestendigheid

Wat is de definitie van de gedragscompetentie stressbestendigheid bij teleurstelling? Stressbestendigheid bij teleurstelling:Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Praktijkvoorbeelden stressbestendigheid: • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek • Oorzaken van stress benoemen • Georganiseerd werken • Juiste werk en privé verhouding • Eigen emoties in de hand houden …

Gedragscompetenties – Mondelinge presentatie

Wat is de definitie van de gedragscompetentie “mondelinge presentatie”? Mondelinge presentatie: Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen. Praktijkvoorbeelden mondelinge presentatie • Mondelinge presentatie is een gedragsvorm die in het gesprek rechtstreeks geobserveerd kan worden. Kijk en noteer: • Enthousiast overkomen • Duidelijk spreken • Effectief gebruik van de tijd • …

Gedragscompetenties – Vasthoudendheid

Wat is de definitie van de gedragscompetentie “vasthoudendheid”? Vasthoudendheid: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het hoogste doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn. Praktijkvoorbeelden vasthoudendheid: • Herhaalt standpunten en voorstellen, eventueel in andere woorden om het doel te bereiken • Blijft streven naar eenzelfde doelstelling volgens eenzelfde gedragslijn ondanks tegenwerpingen …

Gedragscompetenties – Durf

Wat is een definitie voor de gedragscompetenties – Durf? Risico’s aangaan om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen. Praktijkvoorbeelden durf: • Beslist wanneer dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie • Zelfverzekerd communiceren • Ideeën en meningen uiten • Eigen emoties beheersen • Omgaan met druk • Eigen prioriteiten stellen • Beslist over zaken met …