Definitie Presenteren

Wat is de definitie van de competentie presenteren? Een definitie voor de competentie presenteren is jouw eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en indien nodig boeiend of enthousiast overbrengen op anderen. Prestatie-indicatoren voor de competentie presenteren: Gedraagt zich volgens de normen en waarden van de organisatie en maatschappij; Spreekt met duidelijke en heldere stem; …

Definitie Coachen

Wat is de definitie van de competentie coachen? Een definitie voor de competentie coachen het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Prestatie-indicatoren voor de competentie coachen: Geeft advies om problemen op te lossen; Geeft opbouwende kritiek aan collega’s; Is in staat om conflicten op te lossen; …

Definitie Klantgerichtheid

Wat is de definitie van de competentie klantgerichtheid of klantvriendelijkheid? Een definitie voor de competentie klantgerichtheid is het prioriteit geven aan de tevredenheid van klanten, collega’s, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen. Het onderzoeken van wensen en behoeften van stakeholders (klant, afnemer, gebruiker), en hiernaar handelen. Prestatie-indicatoren voor de competentie …

Competentieprofiel voor een Facility Manager

De  competenties op deze pagina zijn voorbeelden van competenties die van toepassing kunnen zijn op een facility manager of faciliteit manager. Handig om te gebruiken als startpunt voor het schrijven van een functiebeschrijving. Lijst met competenties voor een facility manager: Ondernemend; Collegialiteit; Motiveren; Flexibiliteit; Ambitie; Verantwoordelijkheidsbesef; Analyserend en adviserend vermogen; Kwaliteitsbesef. Competenties met bijbehorende persoonlijke …

Competentie inlevingsvermogen – Uitleg en voorbeelden.

Wat is de definitie of betekenis van de competentie inlevingsvermogen? Met de competentie inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop. Een ander woord voor inlevingsvermogen is sensitiviteit. Inlevingsvermogen is gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van …

Definitie Leervermogen – Toepassen en voorbeelden

Wat is de definitie van de competentie leervermogen? Een definitie voor de competentie leervermogen is de mate waarin je in staat bent op nieuwe informatie op te nemen en deze ook in de dagelijkse praktijk toepassen. Voor dit laatste is motivatie van een groot belang. De drie elementen van de competentie leervermogen zijn: Eigen maken …