✔️ Persoonlijke ontwikkeling 🔹 35 levensvragen…🔹

Wat zijn levensvragen? ✔️ Wat zijn mijn passies? ✔️Waarom doe ik wat ik doe? ✔️Wat wil ik bereiken? ✔️Wie of wat maakt mij gelukkig? Dit zijn voorbeelden van vrij eenvoudige levensvragen maar die niet zomaar door iedereen eenvoudig beantwoord kunnen worden. Wij hebben een lijst van 35 levensvragen samengesteld waarmee je interessante inzichten kunt verkrijgen in …

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid: Ondezoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid. Praktijkvoorbeelden klantgerichtheid: • Service-verwachtingen begrijpen • Problemen voorzien • Flexibel zijn • Reageren op klachten • Medewerking van de klant verkrijgen • Omgaan met stress • …

Gedragscompetenties – Initiatief

Gedragscompetenties – Initiatief: Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Praktijkvoorbeelden initiatief: • Verzamelt direct nadere informatie • Kijkt vooruit, handelt overwegend proactief • Start uit zichzelf nieuwe activiteiten • Is op het juiste moment bij de bal • Grijpt kansen aan • Neemt het voortouw in discussies • …

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag: Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Praktijkvoorbeelden flexibel gedrag: • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties • Maakt de balans op van kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt …

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen. Praktijkvoorbeelden aanpassingsvermogen: • Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis • Stelt zich snel in op een nieuwe situatie • Herziet een eerder ingenomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het …

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren: Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. Praktijkvoorbeelden schriftelijk communiceren: • Schrijft een correcte brief of notitie • Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen en rapporten • Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur • Correcte spelling en zinsbouw • Correct taalgebruik, vermijdt jargon • Legt ingewikkelde zaken …

Gedragscompetenties – Mondeling communiceren

Gedragscompetenties – Mondeling communiceren: Ideeën en meningen in toepasselijke en begrijpelijke taal aan anderen duidelijk maken in woorden en lichaamstaal, goed afgestemd op de ander. Praktijkvoorbeelden mondeling communiceren: • Spreekt duidelijk verstaanbaar • Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de toehoorders • Formuleert helder en duidelijk • Gebruikt korte zinnen, vermijdt tussenzinnen en …

Gedragscompetenties – Samenwerken

Gedragscompetenties – Samenwerken: Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Praktijkvoorbeelden samenwerken: • Verandert eerdere persoonlijke doelen, als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen • Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang …