Gedragscompetenties – Integriteit

Wat is de definitie van Gedragscompetenties – Integriteit? Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten. Praktijkvoorbeelden integriteit: • Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen • Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar • Handelt consequent volgens de beroepscode. Wijst andere gedragingen af …

Gedragscompetenties – Leervermogen

Wat is een definitie van de gedragscompetentie – Leervermogen? In staat zijn om nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. Door leervermogen ben je in staat jezelf te blijven ontwikkelen. Praktijkvoorbeelden leervermogen: • Trekt lering uit eigen ervaringen • Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is • Probeert door vragen of verder …

Gedragscompetenties – Ambitie

Gedragscompetenties – Ambitie: Er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken. Praktijkvoorbeelden ambitie: • Streven naar verbetering • Positief ten opzichte van verandering • Voorruit denken • Omgaan met onzekerheid • Flexibiliteit • Emotioneel …

Gedragscompetenties – Discipline

Gedragscompetenties – Discipline: Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit. Praktijkvoorbeelden discipline: • Wijkt niet af van regels of procedures • Vraagt naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is • Accepteert gezag • Kent de grens van eigen verantwoordelijkheid • Signaleert …

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid: Ondezoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid. Praktijkvoorbeelden klantgerichtheid: • Service-verwachtingen begrijpen • Problemen voorzien • Flexibel zijn • Reageren op klachten • Medewerking van de klant verkrijgen • Omgaan met stress • …

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag: Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. Praktijkvoorbeelden flexibel gedrag: • Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties • Maakt de balans op van kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie • Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt …

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen: Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen. Praktijkvoorbeelden aanpassingsvermogen: • Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis • Stelt zich snel in op een nieuwe situatie • Herziet een eerder ingenomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het …

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren: Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen. Praktijkvoorbeelden schriftelijk communiceren: • Schrijft een correcte brief of notitie • Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen en rapporten • Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur • Correcte spelling en zinsbouw • Correct taalgebruik, vermijdt jargon • Legt ingewikkelde zaken …