Gedragscompetenties – Integriteit

Wat is de definitie van Gedragscompetenties – Integriteit?

Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in alle beroepsmatige activiteiten.

Praktijkvoorbeelden integriteit:

• Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen
• Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar
• Handelt consequent volgens de beroepscode. Wijst andere gedragingen af
• Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen
• Geeft open informatie in zaken die veiligheidsrisico’s van patiënten, bezoekers en medewerkers betreffen
• Geeft aan wanneer verwacht gedrag buiten de eigen normen en/of de beroeps- of organisatienormen valt
• Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie
• Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld
• Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt
• Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en handelt daarnaar
• Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

  • Opmerkingen;
  • Kritische feedback;
  • Tips;
  • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Leervermogen

Wat is een definitie van de gedragscompetentie – Leervermogen?

In staat zijn om nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. Door leervermogen ben je in staat jezelf te blijven ontwikkelen.

Praktijkvoorbeelden leervermogen:

• Trekt lering uit eigen ervaringen
• Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is
• Probeert door vragen of verder onderzoek achter diepere oorzaken van problemen of successen te komen
• Heeft een plan voor eigen verdere ontwikkeling
• Vraagt feedback, wil een oordeel van anderen over het eigen functioneren en stelt het functioneren bij
• Past het geleerde in cursussen of trainingen vlot toe
• Zoekt naar nieuwe kennis en technieken in het eigen vakgebied
• Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare informatie te komen

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

  • Opmerkingen;
  • Kritische feedback;
  • Tips;
  • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Ambitie

Gedragscompetenties – Ambitie: Er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken.

Praktijkvoorbeelden ambitie:

• Streven naar verbetering
• Positief ten opzichte van verandering
• Voorruit denken
• Omgaan met onzekerheid
• Flexibiliteit
• Emotioneel stabiel
• Innovatief
• Klantgerichtheid
• Heeft een plan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan
• Zoekt situaties, taken en opdrachten die geschikt zijn om relevante ervaringen op te doen
• Zoekt ruimte in de organisatie voor eigen ontwikkeling, creëert desnoods die ruimte zelf
• Wil erkend worden voor persoonlijke resultaten
• Streeft naar meer zelfstandigheid of verantwoordelijkheid in de organisatie
• Zit niet vastgebakken aan één werkgebied of aan één functie
• Vraagt om gerichte opleidingen of om te mogen deelnemen aan interessante projecten
• Kiest voor mobiliteit, eventueel ook buiten de organisatie

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Discipline

Gedragscompetenties – Discipline: Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.

Praktijkvoorbeelden discipline:

• Wijkt niet af van regels of procedures
• Vraagt naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
• Accepteert gezag
• Kent de grens van eigen verantwoordelijkheid
• Signaleert situaties waarvoor nieuwe regels of afspraken nodig zijn
• Checkt of de leiding accoord gaat als er van een regeling moet worden afgeweken
• Gedraagt zich beheerst zoals past bij de situatie

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid:

Ondezoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.

Praktijkvoorbeelden klantgerichtheid:

• Service-verwachtingen begrijpen
• Problemen voorzien
• Flexibel zijn
• Reageren op klachten
• Medewerking van de klant verkrijgen
• Omgaan met stress
• Verstandhouding opbouwen
• Informatie van de klant verkrijgen
• Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen ontvangen en is bereid die te geven
• Toont interesse, kijkt de klant aan, wanneer dienstverlening wordt gevraagd
• Geeft een helder beeld van wat men over en weer mag verwachten
• Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van het proces van dienstverlening inhoudt
• Toont duidelijk begrip voor de wensen en belangen van een klant
• Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
• Reageert in taal en lichaamshouding persoonlijk en betrokken.
• Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
• Stuurt een klant niet weg omdat deze een stap in de procedure lijkt te hebben gemist, maar helpt, probeert desnoods zelf een aangetroffen lacune in het belang van de klant in te vullen.
• Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up
• Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten
• Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
• Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
• Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag:

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Praktijkvoorbeelden flexibel gedrag:

• Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties
• Maakt de balans op van kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie
• Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
• Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd resultaat beter of eerder te bereiken
• Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde of een beter resultaat te bereiken
• Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
• Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak om een acceptabel doel te bereiken
• Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
• Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
• Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt een andere toon, als er kans is dat dit beter overkomt bij de gesprekspartners
• Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
• Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen

Gedragscompetenties – Aanpassingsvermogen:

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden en mensen.

Praktijkvoorbeelden aanpassingsvermogen:

• Houdt overzicht bij onverwachte gebeurtenis
• Stelt zich snel in op een nieuwe situatie
• Herziet een eerder ingenomen standpunt als dat nodig is voor een goede voortgang van het werk of voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen
• Heeft ruimte, begrip en respect voor andere dan eigen ideeën en gebruiken
• Heeft bij plotselinge veranderingen oog voor prioriteiten
• Speelt effectief in op nieuwe en overwachte veranderingen of opdrachten
• Formuleert een ander te bereiken resultaat, wanneer dat nodig is
• Werkt mee bij opgelegde veranderingen
• Voert een nieuwe taak goed uit, stelt de oude manier van werken handig bij
• Voelt zich bij wisselende omstandigheden op zijn gemak
• Werkt in een crisissituatie de essentiële zaken goed af
• Past eigen planningen, beleid, beslissingen en dergelijke aan wanneer dat verlangd wordt.

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren

Gedragscompetenties – Schriftelijk communiceren:

Ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen.

Praktijkvoorbeelden schriftelijk communiceren:

• Schrijft een correcte brief of notitie
• Schrijft duidelijke onderzoeksverslagen en rapporten
• Teksten zijn logisch opgebouwd en hebben een goede structuur
• Correcte spelling en zinsbouw
• Correct taalgebruik, vermijdt jargon
• Legt ingewikkelde zaken goed uit, desnoods op verschillende manieren.
• Komt met goede voorbeelden
• Formuleert een voorstel of besluit helder en compleet
• Schrijft een beknopt, helder en relevant gespreksverslag

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.