Competentie analyseren

Wat is de definitie van de competentie analyseren? Een definitie voor de competentie analyseren is het verkrijgen en herkennen van belangrijke informatie en dit completeren en vastleggen. Prestatie-indicatoren voor de competentie analyseren : Legt verbanden tussen theorie, oorzaken en verschijnselen die zich voordoen; Identificeren van onvolledige of onbetrouwbare informatie; Kennis en ervaring met gebruik van …

Definitie Ambitie

Wat is de definitie van de competentie ambitie? Een definitie voor de competentie ambitie is: Ernaar streven hogerop te komen in een organisatie of de maatschappij. Ambitie is gedrag vertonen dat erop gericht is carrière te maken en succes te boeken. Dit gedrag bestaat uit jezelf ontwikkelen om de doelen te bereiken. Prestatie-indicatoren voor de …

Definitie van het woord reputatie

Wat is de definitie of betekenis van het woord reputatie? Wanneer we het over reputatie hebben zijn dit meestal de meest voor de hand liggende kenmerken (eigenschappen) die aan een persoon, bedrijf, organisatie, organisme of voorwerp geassocieerd worden. Verschil tussen een goede reputatie en een slechte reputatie? Wanneer we de negatieve eigenschappen als eerste geassocieerd …

Definitie assertiviteit – Uitleg en hoe toe te passen?

Wat is de definitie of betekenis van de competentie assertiviteit? Een definitie voor de competentie assertief of assertiviteit  wordt bedoeld: Op een niet kwetsende, tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen. Assertiviteit of zelfstandigheid wil ook zeggen dat je goed voor jezelf kunt opkomen waarbij je anderen in hun waarde laat. Je …

Wat is de definitie van een persoonlijke eigenschap?

Wat is een persoonlijke eigenschap? Persoonlijke eigenschap? Wat is dat eigenlijk? Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Toch zullen wij in dit artikel een poging doen om de vraag “wat is een persoonlijke eigenschap…” te beantwoorden. Een persoonlijke eigenschap is… Een persoonlijke eigenschap is een woord waar de betekenis afhankelijk is van …

Competentiegericht leren en competentiegericht onderwijs

Wat is competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs? Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs. Op website van opleidingen zie je dan ook uiteenlopende beschrijvingen en definities m.b.t. competentie gericht leren. Competenties per beroep of beroepsgroep in het mbo De competentiegerichte kwalificatiestructuur geeft …

Definitie Coachen

Wat is de definitie van de competentie coachen? Een definitie voor de competentie coachen het stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten. Prestatie-indicatoren voor de competentie coachen: Geeft advies om problemen op te lossen; Geeft opbouwende kritiek aan collega’s; Is in staat om conflicten op te lossen; …