Competentie autonomie

Wat is de definitie van de competentie autonomie? Een definitie voor de competentie autonomie is zich onafhankelijk gedragen; zelfstandig beslissingen durven nemen en handelingen verrichten. Prestatie-indicatoren voor de competentie : Gaat een meningsverschil niet uit de weg; Behoudt overzicht tijdens conflictsituaties; Durft beslissingen te nemen, ook als er een risico aan verbonden is; Kan anderen …