Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid:

Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen.

Praktijkvoorbeelden besluitvaardigheid:

• Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten
• Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied
• Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen
• Geeft een eigen mening
• Confronteert, geeft aan dat iets niet juist is
• Erkent eigen fout
• Beslist relatief snel, maar gegrond
• Overweegt alternatieven, maar stelt beslissingen niet uit
• Beslist op een cruciaal moment, terwijl nog enige informatie ontbreekt
• Verkort de procedure, wijzigt de aanpak als de zaak dit vereist
• Neemt de tijd voor het verkrijgen van cruciale informatie wanneer een situatie dat vereist.
• Neemt het correcte aantal beslissingen dat het probleem en de organisatorische situatie vergt

Defintie Besluitvaardigheid

help besluiten nemen

Wat is de definitie van de competentie besluitvaardigheid?

Een definitie voor de competentie besluitvaardigheid is: Het durven neme van beslissingen of het ondernemen van acties, ook wanneer niet alle kennis aanwezig is m.b.t. de gevolgen en/of alternatieven.

Prestatie-indicatoren voor de competentie besluitvaardigheid:

 • Weet goed oorzaak en gevolg in te schatten;
 • Overziet het geheel en neemt op basis van kennis en ervaring beslissingen;
 • Neemt verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen;
 • Denkt in mogelijkheden en kansen.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan de competentie besluitvaardigheid zijn:

 • Kan relativeren;
 • Nuchter;
 • Rustig;
 • Vastberaden;
 • Zelfverzerkerd.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de competentie besluitvaardigheid zijn:

 • Natuurlijk overwicht;
 • Oordeelsvermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Zakelijk inzicht;
 • Zelfvertrouwen.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.