Competentie communicatie

Wat is de definitie van de competentie communicatie? Een definitie voor de competentie communicatie is feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van heldere en correcte taal, gebaren en non-verbale communicatie. Bij goede communicatie ben je in staat om de het onderwerp af te stemmen op de toehoorder. Prestatie-indicatoren voor de competentie communicatie: …