Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid

Gedragscompetenties – Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen. Praktijkvoorbeelden besluitvaardigheid: • Geeft duidelijke aanwijzingen en opdrachten • Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied • Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen • Geeft een eigen mening • Confronteert, geeft aan …

Defintie Besluitvaardigheid

Wat is de definitie van de competentie besluitvaardigheid? Een definitie voor de competentie besluitvaardigheid is: Het durven neme van beslissingen of het ondernemen van acties, ook wanneer niet alle kennis aanwezig is m.b.t. de gevolgen en/of alternatieven. Prestatie-indicatoren voor de competentie besluitvaardigheid: Weet goed oorzaak en gevolg in te schatten; Overziet het geheel en neemt …