Competentie inlevingsvermogen – Uitleg en voorbeelden.

Wat is de definitie of betekenis van de competentie inlevingsvermogen? Met de competentie inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop. Een ander woord voor inlevingsvermogen is sensitiviteit. Inlevingsvermogen is gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens van …