🌞 Gedragscompetenties – Luisteren

Wat is de definitie van gedragscompetentie “leren luisteren”? Luisteren: Tonen belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen. Doorvragen, ingaan op reacties. Praktijkvoorbeelden leren luisteren: Hoe laat u anderen merken dat u naar hen luistert? Kunt u een voorbeeld geven? Belangstelling tonen Actief luisteren Passend reageren Eigen emoties in de hand houden Doorvragen Details onthouden …

Competentie kijken en luisteren

Wat is de definitie van de competentie kijken en luisteren? Een definitie voor de competentie kijken en luisteren is in staat zijn om relevante en belangrijke informatie op te nemen door juiste interpretatie van verbalen en non-verbale signalen. Prestatie-indicatoren voor de competentie kijken en luisteren: Geeft duidelijke en complete samenvatting van wat er is gezegd; …

Definitie van de competentie luisteren

Wat is de definitie van de competentie luisteren? Een definitie voor de competentie luisteren is het tonen van interesse en het vermogen om belangrijke informatie te filteren uit mondelinge gesprekken. Prestatie-indicatoren voor de competentie luisteren : Laat anderen altijd uitpraten; Toont respect voor anderen; Is in staat om non-verbale communicatie signalen juist te interpreteren; Stelt …