Definitie van de competentie plannen en organiseren

Wat is de definitie van de competentie plannen en organiseren? Een definitie voor de competentie plannen en organiseren is op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken. Prestatie-indicatoren voor de competentie plannen en organiseren: Werkt …