Categorie Archief Creativiteit

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Creativiteit

Gedragscompetenties – Creativiteit:

Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden.

Praktijkvoorbeelden creativiteit:

• Vraagt ruimte voor eigen stijl of eigen oplossingen
• Pakt vlug de kern van een zaak op
• Stelt bestaande procedures ter discussie, komt met slimme alternatieven
• Past bestaande concepten toe in andere dan daarvoor gebruikelijke situaties
• Komt snel met nieuwe gezichtspunten, ideeën, oplossingen.
• Kijkt over de grenzen van eigen beroep en organisatie
• Komt met een geheel nieuwe benadering of aanpak
• Brengt veel ideën in bij het brainstormen
• Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor vertrouwde instrumenten
• Past oplossingsmethoden toe uit andere werkterreinen
• Heeft oog voor vormgeving en stijl