Competentiegericht leren en competentiegericht onderwijs

Wat is competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs? Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie te geven van competentie gericht leren of competentie gericht onderwijs. Op website van opleidingen zie je dan ook uiteenlopende beschrijvingen en definities m.b.t. competentie gericht leren. Competenties per beroep of beroepsgroep in het mbo De competentiegerichte kwalificatiestructuur geeft …