Categorie Archief Omgevingsbewustzijn

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Omgevingsbewustzijn

Gedragscompetenties – Omgevingsbewustzijn:

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie.

Praktijkvoorbeelden omgevingsbewustzijn:

• Heeft brede interesse, heeft van veel zaken kennis
• Stelt zich op de hoogte van politieke, sociale en wetenschappelijke ontwikkelingen. Past de kennis daarvan toe in de werksituatie
• Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied
• Weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied
• Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden
• Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat
• Houdt zorgvuldig rekening met de nieuwswaarde en met de positieve en negatieve publiciteit die het effect kan zijn van interne gebeurtenissen en beslissingen
• Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen
• Heeft oog voor cultuurverschillen en gaat daar goed mee om