Categorie Archief Organisatiesensitiviteit

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Organisatiesensitiviteit

Gedragscompetenties – Organisatiesensitiviteit:

Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie.

Praktijkvoorbeelden organisatiesensitiviteit:

• Reageert op onuitgesproken behoefte van een klant, collega of van een andere dienst.
• Begrijpt waarom een actie of een mededeling door anderen niet begrepen wordt en past zich aan
• Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
• Schakelt een andere instantie of functie bij voor het oplossen van een probleem
• Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
• Bekijkt het probleem vanuit het standpunt van de andere functie
• Houdt bij beslissingen rekening met neveneffecten voor collega’s of voor andere delen van de organisatie
• Neemt geen beslissingen zonder vooraf het effect daarvan op andere delen van de organisatie te hebben ingeschat
• Waarschuwt voor consequenties buiten het eigen functiegebied
• Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
• Heeft zicht op de verhouding tussen eigen belangen en de belangen van anderen in de organisatie en houdt daar rekening mee in zijn beslissingen
• Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten de eigen dienst
• Begrijpt de werking van organisatie, ook wanneer die medewerkers schijnt te hinderen bij hun werk. Probeert dat soort hindernissen weg te nemen