Categorie Archief Overtuigingskracht

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Overtuigingskracht

Gedragscompetenties – Overtuigingskracht:

Gedrag dat er op gericht is om anderen te overtuigen en instemming te krijgen met plannen, ideeën of producten.

Praktijkvoorbeelden overtuigingskracht:

• Noemt duidelijke voordelen van eigen standpunt en nadelen van andere standpunten
• Respect tonen
• Komt altijd afspraken na
• Concentreren op behoefte ipv standpunten
• Neemt voortouw om besluiten te nemen
• Probleem / situatie omschrijven
• Focust op gezamenlijk belang
• Geeft aan waarvan alle partijen gezamenlijk voordeel zouden kunnen hebben
• Laat merken dat de essentie van tegenwerpingen wordt opgepakt
• Kan het eigen overtuigend gedrag en de reacties daarop van anderen overzien
• Reageert op reactie van de ander
• Krijgt het gehoor tot een positieve reactie op een moeilijk voorstel
• Komt met de goede argumenten op het goede moment
• Kan goed luisteren
• Op juiste manier interpreteren van non-verbale communicatie

 

doorcpv

Definitie van de competentie overtuigingskracht

Wat is de definitie van de competentie overtuigingskracht?

Een definitie voor de competentie overtuigingskracht is het gedrag en houding dat erop gericht is om andere te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met als doel het realiseren van bepaalde plannen of ideeën.

Prestatie-indicatoren voor de competentie overtuigingskracht:

  • Maakt gebruik van voorbeelden om eigen mening kracht bij te zetten of toe te lichten;
  • Past zich eenvoudig aan op doelgroep;
  • Weet anderen te overtuigen door de focus te leggen op de voordelen;
  • Kan behoefte van stakeholders vertalen naar krachtige argumenten om eigen mening te ondersteunen.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan de overtuigingskracht:

 • Ambitieus;
 • Creatief;
 • Inspirerend;
 • Makkelijke prater;
 • Voor jezelf opkomen;
 • Zelfverzekerd.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan de overtuigingskracht:

 • Adviesvaardigheden;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Jachtinstinct;
 • Overtuigingskracht;
 • Zelfvertrouwen.