Definitie Presenteren

Wat is de definitie van de competentie presenteren? Een definitie voor de competentie presenteren is jouw eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en indien nodig boeiend of enthousiast overbrengen op anderen. Prestatie-indicatoren voor de competentie presenteren: Gedraagt zich volgens de normen en waarden van de organisatie en maatschappij; Spreekt met duidelijke en heldere stem; …