Categorie Archief Reputatie

doorcpv

Definitie van het woord reputatie

Wat is de definitie of betekenis van het woord reputatie?

Wanneer we het over reputatie hebben zijn dit meestal de meest voor de hand liggende kenmerken (eigenschappen) die aan een persoon, bedrijf, organisatie, organisme of voorwerp geassocieerd worden.

Verschil tussen een goede reputatie en een slechte reputatie?

Wanneer we de negatieve eigenschappen als eerste geassocieerd worden met het onderwerp is er sprake van een slechte of kwade reputatie.

Indien de positieve eigenschappen als eerste genoemd worden dan is de reputatie in de meeste gevallen goed.

Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke eigenschap positief dan wel negatief is, heeft alles te maken met de ervaringen, opvattingen en sociale omgeving van de waarnemer.

Een ander woord voor het begrip reputatie is imago, bekendheid, eer, goede naam of image.

Persoonlijke eigenschappen die gerelateerd zijn aan het begrip reputatie zijn:

  • Betrouwbaar;
  • Eerlijk;
  • Objectief;
  • Positief;
  • Sympathiek.

Vaardigheden die gerelateerd zijn aan het begrip reputatie zijn:

  • Diplomatie;
  • Natuurlijk overwicht;
  • Persoonlijke uitstraling;
  • Reactievermogen;
  • Wendbaarheid.

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.