Competentie trouw

Wat is de definitie van de competentie trouw? Een definitie voor de competentie trouw is zich houden aan gemaakte afspraken, voorwaarden en aan de gestelde doelen en resultaten. Richt zich naar de wensen van de stakeholders. Prestatie-indicatoren voor de competentie trouw : Afspraken nakomen, ook al is dat niet in haar of zijn eigen belang; …