Categorie Archief Visie

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Visie

Gedragscompetenties – Visie:

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich een beeldvormen van de toekomst en op basis daarvan zich concentreren op hoofdlijnen en de lange termijn.

Praktijkvoorbeelden visie:

• Herkent in gebeurtenissen patronen, ziet verbanden en vooral ook verschillen tussen wat er op dit moment gebeurt en situaties die zich al eerder hebben voorgedaan
• Wijst op volstrekt nieuwe problemen en nieuwe situaties die voor anderen nog niet zo duidelijk zijn
• Legt meer het accent bij de toekomstige mogelijkheden dan bij de problemen van vandaag
• Werkt aan doelen en plannen op langere termijn, ten minste over enkele jaren
• Komt met aantrekkelijke en praktische strategische voorstellen
• Relativeert, schat de waarde van ervaringskennis kritisch in
• Neemt afstand van dagelijkse problematiek, geeft de grote lijnen aan
• Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen, met name ook buiten het eigen bedrijf en buiten het eigen beroep
• Heeft goed zicht op trends zoals ontwikkelingen in het beroep en op de arbeidsmarkt en ziet de consequenties daarvan voor het werk en voor de organisatie.
• Ontwikkelt een nieuwe interpretatie van de doelstelling of de ‘missie’ van een organisatie of een afdeling