Gedragscompetenties – Voortgangscontrole

Gedragscompetenties – Voortgangscontrole: Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Praktijkvoorbeelden voortgangscontrole: • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project • Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie …