Categorie Archief Voortgangscontrole

doorshare_content_2014

Gedragscompetenties – Voortgangscontrole

Gedragscompetenties – Voortgangscontrole:

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Praktijkvoorbeelden voortgangscontrole:

• Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk
• Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project
• Rappelleert uit eigen beweging wanneer procesinformatie achterwege blijft
• Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken
• Maakt afspraken over meetmomenten en voert de geplande metingen uit