Gedragscompetenties – Durf

competentiesvoorbeelden.nl

Wat is een definitie voor de gedragscompetenties – Durf?

Risico’s aangaan om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen.

Praktijkvoorbeelden durf:

• Beslist wanneer dat nodig is, ondanks duidelijk onvolledige informatie
• Zelfverzekerd communiceren
• Ideeën en meningen uiten
• Eigen emoties beheersen
• Omgaan met druk
• Eigen prioriteiten stellen
• Beslist over zaken met belangrijke consequenties waarvan de afloop niet zeker is.
• Profileert zich in een groep
• Presenteert een controversieel standpunt
• Gaat confrontaties niet uit de weg
• Is bereid zich achteraf te rechtvaardigen voor een noodzakelijk geachte afwijking van standaardprocedures.

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Leervermogen

competentiesvoorbeelden.nl

Wat is een definitie van de gedragscompetentie – Leervermogen?

In staat zijn om nieuwe informatie in zich opnemen en deze effectief toepassen. Door leervermogen ben je in staat jezelf te blijven ontwikkelen.

Praktijkvoorbeelden leervermogen:

• Trekt lering uit eigen ervaringen
• Zoekt informatie die in de werksituatie toepasbaar is
• Probeert door vragen of verder onderzoek achter diepere oorzaken van problemen of successen te komen
• Heeft een plan voor eigen verdere ontwikkeling
• Vraagt feedback, wil een oordeel van anderen over het eigen functioneren en stelt het functioneren bij
• Past het geleerde in cursussen of trainingen vlot toe
• Zoekt naar nieuwe kennis en technieken in het eigen vakgebied
• Heeft eigen netwerken en eigen methoden ontwikkeld om aan bruikbare informatie te komen

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op handigevragen.nl.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van handigevragen.nl te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken.

Praktijkvoorbeelden mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is een gedragsvorm die in het gesprek rechtstreeks geobserveerd kan worden. Luister en noteer:
• Formuleert helder en duidelijk
• Spreekt in begrijpelijke taal
• Kiest zorgvuldig de juiste woorden
• Pauzeert, let op reacties van de toehoorders.
• Brengt de bedoeling van de boodschap goed over
• Verheldert een onderwerp met pakkende voorbeelden.

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Ambitie

Onafhankelijkheid

Gedragscompetenties – Ambitie: Er naar streven vooruit te komen in de wereld; gedrag vertonen dat er op gericht is carrière te maken en succes te boeken. Zichzelf ontwikkelen om dit te bereiken.

Praktijkvoorbeelden ambitie:

• Streven naar verbetering
• Positief ten opzichte van verandering
• Voorruit denken
• Omgaan met onzekerheid
• Flexibiliteit
• Emotioneel stabiel
• Innovatief
• Klantgerichtheid
• Heeft een plan voor eigen persoonlijke ontwikkeling en loopbaan
• Zoekt situaties, taken en opdrachten die geschikt zijn om relevante ervaringen op te doen
• Zoekt ruimte in de organisatie voor eigen ontwikkeling, creëert desnoods die ruimte zelf
• Wil erkend worden voor persoonlijke resultaten
• Streeft naar meer zelfstandigheid of verantwoordelijkheid in de organisatie
• Zit niet vastgebakken aan één werkgebied of aan één functie
• Vraagt om gerichte opleidingen of om te mogen deelnemen aan interessante projecten
• Kiest voor mobiliteit, eventueel ook buiten de organisatie

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Discipline

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Discipline: Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit.

Praktijkvoorbeelden discipline:

• Wijkt niet af van regels of procedures
• Vraagt naar regelgeving of beleid als de situatie onduidelijk is
• Accepteert gezag
• Kent de grens van eigen verantwoordelijkheid
• Signaleert situaties waarvoor nieuwe regels of afspraken nodig zijn
• Checkt of de leiding accoord gaat als er van een regeling moet worden afgeweken
• Gedraagt zich beheerst zoals past bij de situatie

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Klantgerichtheid:

Ondezoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Anticiperen op behoeften van klanten en een hoge prioriteit geven aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.

Praktijkvoorbeelden klantgerichtheid:

• Service-verwachtingen begrijpen
• Problemen voorzien
• Flexibel zijn
• Reageren op klachten
• Medewerking van de klant verkrijgen
• Omgaan met stress
• Verstandhouding opbouwen
• Informatie van de klant verkrijgen
• Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen ontvangen en is bereid die te geven
• Toont interesse, kijkt de klant aan, wanneer dienstverlening wordt gevraagd
• Geeft een helder beeld van wat men over en weer mag verwachten
• Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van het proces van dienstverlening inhoudt
• Toont duidelijk begrip voor de wensen en belangen van een klant
• Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag
• Reageert in taal en lichaamshouding persoonlijk en betrokken.
• Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt
• Stuurt een klant niet weg omdat deze een stap in de procedure lijkt te hebben gemist, maar helpt, probeert desnoods zelf een aangetroffen lacune in het belang van de klant in te vullen.
• Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow-up
• Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en met name voor gemaakte fouten
• Vraagt of aan verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling
• Geeft aan dat men later op deze dienstverlening terug mag komen
• Reageert op klacht met prompt herstel, zonder defensief gedrag

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.

Gedragscompetenties – Initiatief

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Initiatief:

Kansen signaleren en er naar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.

Praktijkvoorbeelden initiatief:

• Verzamelt direct nadere informatie
• Kijkt vooruit, handelt overwegend proactief
• Start uit zichzelf nieuwe activiteiten
• Is op het juiste moment bij de bal
• Grijpt kansen aan
• Neemt het voortouw in discussies
• Is actief in woord en gedrag
• Komt in vergaderingen en bij discussies als eerste met voorstellen en oplossingen
• Doet iets handigs om de voortgang van een proces weer op gang te brengen of te versnellen
• Komt uit eigen beweging met een nieuw plan of een nieuwe oplossing

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze service te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag

competentiesvoorbeelden.nl

Gedragscompetenties – Flexibel gedrag:

Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Praktijkvoorbeelden flexibel gedrag:

• Objectiveert, toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties
• Maakt de balans op van kansen en mogelijkheden van een nieuwe situatie
• Brengt waardering op voor een onverwacht nieuw gezichtspunt
• Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd resultaat beter of eerder te bereiken
• Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde of een beter resultaat te bereiken
• Wisselt tijdens het gesprek van informeren naar vragen, van inhoud naar procedure, etc.
• Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak om een acceptabel doel te bereiken
• Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
• Past stijl van leidinggeven en informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon
• Schakelt naar een ander abstractieniveau, gebruikt een andere toon, als er kans is dat dit beter overkomt bij de gesprekspartners
• Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
• Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden

Jouw mening telt!

Heb je opmerkingen, aanvullingen of andere feedback op dit artikel?
Wij zijn constant opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze website verder te verbeteren. Graag horen wij van onze bezoekers op welke manier wij onze artikelen verder kunnen verbeteren, actualiseren of uitbreiden. Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Succes met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van compententiesvoorbeelden.nl om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Bronnen:

Voor het schrijven van de artikelen is er gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Bekijk de complete lijst op onze bronnen pagina voor meer informatie.